VIFIN styrker sine projektkompetencer

Som projektorganisation er det vigtigt for os, at vi opleves som kompetente og effektive i vores projektarbejde. Det gælder i alle projektets livsfaser fra idéudvikling til implementering og evaluering. Det gælder, uanset om vi står som projektleder eller projektdeltager på et givet projekt.

For at sikre at vi til stadighed dygtiggør os i forhold til projektarbejde, afholder vi månedlige interne projektledermøder. Her udveksler vi erfaringer, inspirerer hinanden i forhold til arbejdsmetoder og -redskaber, skærper vores opmærksomhed på potentielle udfordringer i projekter, og hvordan de kan forebygges bedst muligt mv. Vi bygger så vidt muligt diskussionerne op om cases og konkrete situationer.

Vi arbejder desuden på så vidt muligt at harmonisere arbejdsformer mv., således at der dels er en vis genkendelighed, når der arbejdes i projekter med os, dels sikres effektive arbejdsgange.

Nogle af de emner, vi indtil videre har været omkring er: den gode opstart af projekter, overdragelse af projekter, hvis der bliver det behov, risikostyring, kvalitetssikring og -kontrol, opmærksomhed omkring intern læring og evaluering.

I 2018 sætter vi særligt fokus på de gode projektlederredskaber. Vi vil desuden arbejde på videobaseret formidling af projektaktiviteter.

 

Kontakt

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.