Resilience online

VIFIN har taget initiativ til at udvikle online undervisningsmateriale om resiliens på universitetsniveau i forbindelse med deltagelsen i projektet ’Smart Mature Resilience’.

VIFIN har siden sin etablering arbejdet med udvikling af webbaseret undervisningsmateriale og læring baseret på forskellige kombinationer mellem tilstedeværelsesundervisning, webbaseret synkron/asynkron undervisning, m-læring, p-læring og forskellige uformelle læringsscenarier.

I 2002-2005 udviklede VIFIN det første webbaserede undervisningsmateriale til voksne tosprogede og blev i den forbindelse inspireret af et åbent og uformelt læringscenter i Helsingborg - det såkaldte ’Kunskapens Hus’. VIFIN delte ideen med uddannelsesinstitutionerne i Vejle, og Vejle Bibliotek fik midler til en beskrivelse af, hvordan et sådant tiltag ville kunne se ud i Vejle.

I 2008 tog vi initiativ til skabelsen af et netværk i Vejle om brugen af mobiltelefonen i forskellige læringsscenarier – ’Det Mobile Vejle’.

I 2010 begyndte vi at se på, hvordan man kan bringe universitetsuddannelser til Vejle – vi kaldte initiativet Smart University – Vejle; men måtte i 2015 ændre det til ’Smart U’ på grund af en lovændring, der beskyttede betegnelsen ’universitet’. Tanken var at gøre de eksisterende webbaserede undervisningsmaterialer lettere tilgængelig for studerende ved at skabe studiemiljøer på f.eks. biblioteker – Vejle Bibliotek er særdeles positiv over for tanken. Der mangler dog fortsat finansiering til denne del af Smart U, hvorimod der i forskellige projekter og initiativer er indledt tætte samarbejder med forskere, og der er hentet forskere til Vejle, hvor der har pågået undervisning.

I 2013 blev Vejle Kommune medlem af 100RC, og VIFIN stod for implementeringen af projektet/medlemsskabet i de første måneder. I den forbindelse foreslog VIFIN, at man skulle udvikle et resiliensuddannelse – ideen fik opbakning af Bryna Lipper, der er vicepræsident i 100RC, og af professor Henning Boje Andersen, med hvem vi havde indledt et forskningssamarbejde om resiliens. Det blev dog aldrig en realitet.

I 2015 blev VIFIN/Vejle Kommune partner i et stort forskningsprojekt om resiliens, hvor der bl.a. skal udvikles indikationer på en bys resiliente modenhedsgrad. I den forbindelse har VIFIN foreslået, at resiliensuddannelsen gentænkes. De øvrige partnere synes godt om ideen, og der er indledt kontakter til andre universiteter i Europa, der forsker i resiliens med henblik på at få udviklet TED (Technology, Entertainment, Design) på højt niveau til brug for opkvalificering af medarbejdernes forståelse for resiliens. VIFIN har involveret Resilience House og Via University College Horsens i initiativet.

 

Kontakt

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.