Politik for datahåndtering

VIFIN håndterer som videns- og udviklingscenter datamateriale i forbindelse med digitale undervisningsprojekter og andre projektaktiviteter.  

I den sammenhæng tilstræber VIFIN udøvelse af en datapolitik, der opfylder de gældende krav i lovgivningen for datahåndtering, herunder:

  • Sikkerhedsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning)
  • Persondataloven (LOV nr. 429 af 31/05/2000)
  • Persondataforordningen (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af 27. april 2016)


Anvendelse af data

VIFIN indsamler, opbevarer og behandler data, når vores læringsplatforme og it-materiale benyttes. Den indsamlede data vil kun blive anvendt til lovlige og saglige formål i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området.

Alle dataindsamlinger og databehandlinger foretages på baggrund af samtykke eller lovhjemmel, og behandling sker kun i fuld overensstemmelse med de til indsamlingen angivne formål.

Indsamlede data vil desuden ikke blive gjort til genstand for hverken salg, markedsføring eller overførsel til uvedkommende tredjemand i uoverensstemmelse med dataindsamlingens angivne formål.

VIFIN tilstræber desuden at sikre den tilstrækkelige it-sikkerhed, samt at ajourføre og slette de indsamlede data løbende, så de registrerede personers risiko begrænses mest muligt.
 

Tilgængelighed

Data opbevaret hos VIFIN eller vores databehandlere overføres desuden ikke til uvedkommende tredjemand til andre formål. Den indhentede data vil kun være tilgængelig for ansatte hos VIFIN eller vores underdatabehandlere, såfremt de pågældende personer har arbejdsmæssig behov for adgang til de lagrede oplysninger. VIFIN overfører desuden ikke data til lande uden for eurozonen, uden der er indhentet udtrykkeligt samtykke fra de registrerede personer til dette.


Sikkerhed

VIFIN træffer de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, slettes, fortabes, misbruges eller kommer til uvedkommendes kendskab. Ligeledes tilstræber VIFIN løbende, at vores samarbejdspartnere og databehandlere iagttager de samme gældende standarder for korrekt og lovlig håndtering af persondata.


Kontaktoplysninger 

Henvendelser fra registrerede personer eller samarbejdspartnere om persondataretlige spørgsmål kan ske til de dataansvarlige kontaktpersoner angivet nedenfor.

Alle skriftlige henvendelser vedrørende rettigheder over personoplysninger i henhold til loven besvares kun på forudsætning af, at den anmodende person lader sin identitet verificere. For andre personer, der vil søge indsigt i, eller gøre den registrerede persons rettigheder gældende, kræves gyldig fuldmagt fremsendt. Vi bestræber os på at besvare henvendelser om persondata inden for 30 dage.
 

Kontaktpersoner:

Thomas Kryger Hansen
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

eller

Niels Ole Ankerstjerne
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kontakt

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.