Forsidespots


Vejles Klimarejse for Unge – tag turen med Deedster!

Er du lærer kan du finde en testversion af Deedster, samt webinaret for lærere der giver baggrundsviden om klima og om Vejles Klimarejse - så se mere her

Nu får de unge i Vejle Kommunes skoler mulighed for at komme med på en klimavenlig rejse. Med appen Deedster sætter vi fokus på, hvad forbrug og livsstil betyder for det personlige klimaaftryk.

Læs mere: Vejles Klimarejse for Unge – tag turen med Deedster!


VIFIN inviterer til netværksmøde om mangfoldighed

Er du virksomhedsleder, tillidsrepræsentant, medarbejder og interesserer dig for mangfoldighed på arbejdspladsen?
Så gå ikke glip af eksklusiv mulighed for at blive inspireret i dit arbejde, få konkrete værktøjer og ikke mindst relevante snakke over en god middag.

Læs mere: VIFIN inviterer til netværksmøde om mangfoldighed


Boost dine interkulturelle kompetencer og lær om storymapping!

VIFIN byder velkommen til en serie af gratis webinarer om værktøjer til kulturmøder. For fagpersoner, frivillige og andre nysgerrige på kulturmøder. 

Læs mere: Boost dine interkulturelle kompetencer og lær om storymapping!


Nyt samarbejde med Mølholm Skole og CSV Vejle

I skoleåret 2018/2019 udvikler og implementerer VIFIN i samarbejde med Mølholm Skole og CSV Vejle (Center for specialundervisning til voksne og unge) et nyt undervisningskoncept til specialklasser på mellemtrinnet. 

Læs mere: Nyt samarbejde med Mølholm Skole og CSV Vejle


Sprogundervisere kan nu deltage i virtuelt, europæisk læringsfællesskab

Fra d. 27. maj er det blevet muligt for sproglærere inden for voksenundervisningsområdet at dele og diskutere deres praksis online. Det sker i det virtuelle læringsfællesskab V-PAL.

Læs mere: Sprogundervisere kan nu deltage i virtuelt, europæisk læringsfællesskab


VIFIN Course Creator – nyt underviserværktøj udviklet specifikt til sprogundervisning

VIFIN lancerer nu et nyt digitalt værktøj kaldet VIFIN Course Creator (VCC), målrettet til sprogundervisning. Med VIFIN Course Creator får undervisere et intuitivt og fleksibelt værktøj til at udvikle deres egne kurser. Kurser, som kursisten kan afvikle på alle platforme: computer, tablet og smartphones.

Læs mere: VIFIN Course Creator – nyt underviserværktøj udviklet specifikt til sprogundervisning


Virtual Reality – til autister af autister

”Den ene kan godt tage bussen, den anden kan ikke.” VIFIN har i en årrække haft et godt samarbejde med AspIT i Vejle, der sørger for IT-uddannelse af unge diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse.

Læs mere: Virtual Reality – til autister af autister


VIFIN inviterer til konference i CRISCO-projektet

VIFIN inviterer tirsdag d. 22. januar 2019 til en international konference om sproglige barrierer for social sammenhængskraft. Det sker som led i EU-projektet CRISCO.

Læs mere: VIFIN inviterer til konference i CRISCO-projektet


Hvad skal der til for at blive del af en ny by og et nyt land?

Det giver Luiza, Ismael og Yama deres bud på i tre små film.

Brug filmene som inspiration til landets nye borgere - eller til at give andre i Danmark forståelse for, hvad det kræver at etablere sig i et nyt land. 

Læs mere: Hvad skal der til for at blive del af en ny by og et nyt land?


Byd EU-gæster på dansk middag

Vil du være middagsvært for en lille gruppe udenlandske personer mandag d. 21. januar 2019?

Læs mere: Byd EU-gæster på dansk middag


Nyt nyhedsbrev sætter fokus på FNs verdensmål

Den 17. kl. 17.00 i hver måned kan du nu: Få inspiration og information om verdensmålene fra Vejle Kommune. Møde organisationer og personer, der aktivt arbejder med verdensmålene. Få idéer til, hvad du kan gøre og refleksion til arbejdspladsen, følge tilblivelsen af Vejles verdensmålssang og meget mere.

Læs mere: Nyt nyhedsbrev sætter fokus på FNs verdensmål


Familien Robot – leg, læring og kreativitet i børneperspektiv

Kan arbejdet med 21. århundredes kompetencer gøres til en leg? For børn, pædagoger, konsulenter og forskere?

Læs mere: Familien Robot – leg, læring og kreativitet i børneperspektiv


”Skolen for alle” giver tosprogede forældre hjælp til børnenes skolestart

Er skolen virkelig for alle? Har alle forældre den samme viden om, hvad der foregår i skolen og hvorfor? VIFIN har i samarbejde med Vejle Midtbyskole, Vejle Bibliotek og Sprogcenter Vejle udviklet hjemmesiden "Skolen for alle" (www.skolenforalle.dk).

Læs mere: ”Skolen for alle” giver tosprogede forældre hjælp til børnenes skolestart


VIFIN styrker sine projektkompetencer

Som projektorganisation er det vigtigt for os, at vi opleves som kompetente og effektive i vores projektarbejde. Det gælder i alle projektets livsfaser fra idéudvikling til implementering og evaluering. Det gælder, uanset om vi står som projektleder eller projektdeltager på et givet projekt.

Læs mere: VIFIN styrker sine projektkompetencer


”Robotten Hr. Svendsens hjerne” konkurrerede om international pris i København

"Robotten Hr. Svendsens hjerne" er et online undervisningsforløb, som er målrettet børn med autisme og ADHD på skolens mellemtrin. Det er udviklet af konsulenter fra VIFIN, lærere og elever fra CSV/STU Vejle og centerklasserne på Mølholm Skole. Materialet er lavet, så lærerne også nemt kan tilpasse forløbet til almindelige skoleklasser.

Læs mere: ”Robotten Hr. Svendsens hjerne” konkurrerede om international pris i København


Bæredygtig udvikling – hvad synes borgere i Vejle Kommune er vigtigt?

Det vil vi gerne vide, da vi de næste 2½ år sammen med 10 andre lande skal finde ud af, hvordan kommuner bedst kan arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål.

Læs mere: Bæredygtig udvikling – hvad synes borgere i Vejle Kommune er vigtigt?


Virtual Reality med fokus på erhvervsuddannelser: Konference d. 29. januar 2020

Virtual Reality kan tage dig steder hen, du normalt ikke kan komme – vise dig ting, du normalt ikke kan se – lade dig prøve ting, du normalt ikke kan prøve – men hvordan kan det så udnyttes i undervisningssammenhæng?

Læs mere: Virtual Reality med fokus på erhvervsuddannelser: Konference d. 29. januar 2020


Deltag i international konference om etnisk iværksætteri og integration på arbejdsmarkedet

Arbejder du med etniske iværksættere eller integration på arbejdsmarkedet, eller er du selv potentiel iværksætter, vil det være relevant for dig at deltage i EVA-projektets internationale konference i Malta torsdag d. 21. juni 2018.

Læs mere: Deltag i international konference om etnisk iværksætteri og integration på arbejdsmarkedet


Nyt undervisningsforløb til børn med autisme og ADHD

Undervisningsforløbet er under udarbejdelse i et samarbejde mellem VIFIN, STU Vejle og centerklasserne på Mølholm Skole.

Rammefortællingen Robotten Hr. Svendens hjerne danner baggrund for det nye undervisningsforløb rettet mod børn med autisme og ADHD, som placeringsmæssigt befinder sig på skolens mellemtrin.

Læs mere: Nyt undervisningsforløb til børn med autisme og ADHD


VIFIN arrangerer gratis kursus om resiliens

Hvordan kan resiliens tænkes ind i kommunale initiativer? Hvordan kan vi involvere andre i en spredningsproces både i kommunen og med borgere? Dette og meget andet bliver du klogere på, hvis du deltager i VIFIN's kursus om resiliens, der afholdes som del af EU-projektet EPICURO.

Læs mere: VIFIN arrangerer gratis kursus om resiliens


Mød medarbejdere fra VIFIN i uddannelsesguide

VIFIN er nu blevet repræsenteret på uddannelsesguiden Studentum.dk, hvor du kan læse et portræt af fem medarbejdere og måske blive inspireret til uddannelses- og karrierevalg.

Læs mere: Mød medarbejdere fra VIFIN i uddannelsesguide


VIFIN skærper sit fokus på læring

I VIFIN arbejder vi med læring på mange planer. Traditionelt har vores fokus ligget på sprogtilegnelse via digitale medier, men med årene er læring blevet en grundsten i hovedparten af vores aktiviteter.

Læs mere: VIFIN skærper sit fokus på læring


Konference: Hvordan skaber vi et fælles vi?

Inspireret af symfoniens elementer sætter vi teoretisk og praktisk fokus på kultur og værdier og deres betydning for at skabe et fælles vi. Kom med til europæisk integrationskonference d. 22. oktober i Bygningen i Vejle. Deltagelse er gratis! 

Læs mere: Konference: Hvordan skaber vi et fælles vi?


VIFIN fremmer internationalisering af danske kommuner

VIFIN har gennem Vejle Kommune været medlem af ALDA (The European Association for Local Democracy) i mere end 10 år. Vi oplever mange fordele ved at være medlem af organisationen og opfordrer andre danske lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer til også at blive det.

Læs mere: VIFIN fremmer internationalisering af danske kommuner


Få viden om gode resiliens-initiativer rundt om i verden

Projektet EPICURO (European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilient Outlook), som VIFIN som del af Vejle Kommune er med i, har netop udgivet en samling af gode praksisser inden for by-resiliens rundt om i verden.

Læs mere: Få viden om gode resiliens-initiativer rundt om i verden

Kontakt

  • Banegårdspladsen 6, 1. sal, 7100 Vejle
  • +45 7681 3880
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.