Dannelse i en digital og global verden

Dannelse i en digital og global verden – digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces (2015). Af Klaus Thestrup, Maren Pilegård Andersen, Carsten Jessen, Jacob Knudsen og Kjetil Sandvik.

Rapporten rammesætter læring i det 21. århundrede og børns leg med digitale medier, indeholder en vurdering af den eksisterende viden om pædagogik, børn og digitale medier, analyser af kommunale digitaliseringsstrategier, observationer og interviews på udvalgte institutioner, en definition af digital dannelse set i et globalt perspektiv og endelig gennemførelsen og analysen af eksempler fra forskningsmetoden Next Practice Labs: Laboratorier for den næste praksis.

Rapporten indgår i et projekt med titlen: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring. Projektet er igangsat og ledet af Kommunernes Landsforening og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Rapporten er resultatet af arbejdet med delaftale 3: Dannelse og læring i en digital og global verden, hvor digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces. Bag gennemførelsen af delaftale 3 står Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet, og med følgende underleverandører: VIFIN og firmaet getONLINE.

Hent rapporten her.

Find de øvrige delrapporter i projektet her: http://www.emu.dk/modul/digitale-redskaber-i-dagtilbud

Kontakt

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.