Slots, live casino, bets and much more at https://carriagemuseumlibrary.org/
Kapow Casino byder på en skatkammer af over 500 betagende spil, fra klassiske slots til moderne videospil og progressive jackpots, der kan forvandle dine spildrømme til virkelighed.

Projekter


Taste Different

Formål

Projektet sigter på at fremme den sociale integration af voksne indvandrere og socialt udsatte personer ved at give dem nye færdigheder gennem madlavning, deling af opskrifter, udveksling af måder at bruge krydderier på m.m.

Læs mere: Taste Different


DECIDE


Formål
Projektet DECIDE (DEmocratic Compact: Improving Democracy in Europe) består af et tematisk netværk af byer, som sammen arbejder på at udvikle en samling af indsatser, som i Europa kan bidrage til at øge kvaliteten af demokrati og medborgerskab.

Læs mere: DECIDE


LADDER

Formål
Formålet med LADDER (Local Authorities as Drivers for Development, Education and Raising-awareness) er at støtte tiltag, der øger bevidstheden om og fremmer undervisning i udviklingsspørgsmål blandt lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer i Europa.

Læs mere: LADDER


ELAINE

Formål
Formålet med ELAINE (European Local Authorities Integration Network) er via konferencer at udveksle erfaringer og best practices både lokalt, nationalt og internationalt inden for forskellige emner på integrationsområdet. 

Læs mere: ELAINE


SMR


Formål
SMR (Smart Mature Resilience) er et projekt, der vil udvikle guidelines til resilient håndtering af fremtidige menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer ved hjælp af tre pilotprojekter, der dækker forskellige sektorer som sikkerhed, klima og sociale processer.

Læs mere: SMR


The Learning Society

Formål
Formålet med projektet er at etablere et tværsektorielt og tværregionalt samarbejde mellem partnere i Island, Norge, Danmark og Estland. Partnerne vil eksperimentere med at udvikle nye, resiliente og mere fleksible og justerbare læringsformater, som passer til det fremtidige samfunds forhold, hvor livslang læring er endnu mere nødvendig, end det er i dag.

Læs mere: The Learning Society


Welcome

Formål

Formålet med projektet Welcome (Welcome to Universities and Higher Education) er skabe bedre adgang til længere videregående uddannelser for flygtninge, som allerede har uddannelse eller kvalifikationer fra deres hjemlande. 

Læs mere: Welcome


Projekter i støbeskeen

 I øjeblikket udvikler vi projekter inden for bl.a. følgende temaer:


Udvikling af nye læringsformater og former for efteruddannelse
I samarbejde med Københavns Universitet har VIFIN et løbende fokus på og udvikler projekter om udvikling af læringsformater og -metoder til at nytænke kurser og uddannelse til at understøtte organisationer og individer i at få relevant og fleksibel læring på arbejdspladsen og i hverdagen. Der er behov for mere fleksibilitet i form af, hvornår, hvor og hvordan der er adgang til uddannelse og den nyeste forskningsbaserede viden. 

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt:

Det er viktig å konsultere lege før du tar Viagra pris for å unngå potensielle helsemessige komplikasjoner. Effekten av Viagra kan variere fra person til person.

Jacob Knudsen, udviklingskonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Resilience Online
I forlængelse af SMR-projektet arbejder VIFIN på at få en international, online resiliens-guideline - og på længere sigt uddannelse - op at stå. Tanken er, at viden og erfaringer fra SMR-projektet og andre resiliensprojekter formidles via små videoer med tilhørende refleksionsspørgsmål. Man vil kunne arbejde med videoerne alene, sammen med kolleger eller i forbindelse med uddannelse – ud fra et foreslået forløb eller selv sammensætte sin ”uddannelse”.

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt:

Anne Charlotte Petersen, udviklingskonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Peer Practice på sprogcenterområdet
Sammen med &LEARNING og Give-Grindsted Uddannelsescenter arbejder VIFIN på at skabe grundlag for et udviklingsprojekt med fokus på praksisdeling via video. Tanken er, at undervisere klædes på til nemt og enkelt via 1-3 minutters video at dele elementer og tilhørende refleksioner fra egen best practice. Formålet er at styrke såvel den enkeltes kompetenceudvikling som den samlede organisationsudvikling og dermed forøge undervisningens kvalitet og kursisternes udbytte. 

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt:

Anne Charlotte Petersen, udviklingskonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Udtale-app til børn
Kan man hjælpe børn med at korrigere udtalefejl eller talefejl via talegenkendelse? I samarbejde med ekstern specialist undersøger VIFIN for øjeblikket, om det er muligt at identificere og korrigere tale- og udtalefejl hos børn ved at lade deres tale analysere af en talegenkender og derefter give dem feedback på resultatet. 

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt:

Ib Jespersgaard, centerleder
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

TranSim
Google translate, MS Cortana, og Apples Siri. Der findes efterhånden rigtig mange personlige assistenter og oversættelsesfunktioner på telefon og tablet, hvor man kan sige noget til telefonen på ét sprog og få det oversat og læst op på et andet. Men, kan det bruges i faktiske, praktiske situationer, hvor en arbejdsgiver måske har behov for at formidle noget til en udenlandsk ansat, der endnu ikke mestrer sproget godt nok? VIFIN undersøger for øjeblikket de tekniske muligheder og ser på den pædagogiske indfaldsvinkel. 

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt:

Ib Jespersgaard, centerleder
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fælleden/Ny Rosborg/Bæredygtighed
I samarbejde med Grønt Forum under Teknik og Miljø i Vejle Kommune og den frivillige forening Dyrk Vejle, arbejder VIFIN på at udvikle et projekt om social resiliens og bæredygtighed på Ny Rosborg-området i udkanten af Vejle. Projektet skal etablere et fællesområde – en Fælled – som kan fungere som platform for læring, udvikling og afprøvning af metoder og viden om bæredygtighed, opbygning af relationer igennem dyrkningsaktiviteter og naturoplevelser, byggeri, jobskabelse mm. Projektet vil engagere borgere, frivillige foreninger, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunale enheder til et fælles projekt.

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt:

Maren Pilegård Andersen, udviklingskonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Online dansk-læringsplatform
VIFIN ønsker at udvikle en online dansk-læringsplatform. Sigtet er at kunne tilbyde bl.a. danskstuderende i udlandet en supplerende læringsmulighed ud over deres igangværende studier. Vi forestiller os en læringsplatform, der stiller en række ressourcer til rådighed, og som er langt mere end en traditionel e-læringsplatform til selvstudie eller et online kursus/studie-forløb. 

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt: 

Anne Charlotte Petersen, udviklingskonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Digital borger
VIFIN ønsker at udvikle et undervisningskoncept og -materiale, der kan støtte borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der er udfordret i processen mod at blive digital borger. Undervisningens/materialets funktion er samtidig at vise veje til at blive mere selvhjulpen, hvis det ikke er realistisk at være fuldstændig selvkørende i det digitale landskab.

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt:

Anne Charlotte Petersen, udviklingskonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Du er velkommen til at kontakte os, hvis du/din organisation har interesse i at indgå i ovenstående projekter eller har ideer til et projekt eller et samarbejde:

E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf.: 7681 3880

Kontakt

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.