Praksisnære forløb

VIFIN tilbyder praksisnær kompetenceudvikling inden for området digitale medier i læring og pædagogik, til institutioner og afdelinger i Vejle Kommune. Den praksisnære kompetenceudvikling sigter mod at udvikle såvel praksis som medarbejderes kompetencer. Begge dele i direkte forbindelse med et givet arbejdsfelt.

Forløbene tilrettelægges i fællesskab mellem VIFIN, ledelse og relevante medarbejdere. Det foregår via et indledende møde med ledelse om, hvad der er af behov og ønsker og derefter to planlægningsmøder, hvor relevante medarbejdere inddrages. Et første møde, hvor behov afklares nærmere, VIFIN redegør for de kompetencer, vi kan byde ind med, og hvor det overordnede forløb planlægges. Et andet møde, hvor VIFIN med baggrund i det første møde præsenterer deres bud på et forløb, og hvor de endelige aftaler indgås i forhold til det faktiske forløb, rollefordeling i forbindelse med forløbet med videre.

Selve forløbet afvikles i et samarbejde mellem VIFINs konsulenter og arbejdspladsens medarbejdere. VIFIN optræder som konsulenter, der giver input, er til stede med sparring og pædagogisk og teknisk hjælp i det omfang, der er behov for det. Medarbejdere og kursister, elever, borgere eller hvem målgruppen nu er, tilegner sig i fællesskab ny viden.

Se eksempler på afholdte praksisnære forløb nedenfor.

VIFIN tilbyder også en række faste kurser og webinarer, som alle kan skræddersyes til din institution. Læs mere i kursuskataloget.


Er du interesseret i at høre mere om mulighederne, så kontakt:

Anne Charlotte Petersen
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 7681 3883

Eksempler på afholdte praksisnære kompetenceudviklingsforløb:

Inddragelse af iPads i indskolingen – praksisnær kompetenceudvikling på Vinding Skole

VIFIN bidrog i 2015 til praksisnær kompetenceudvikling på Vinding Skole. Her var der netop indkøbt iPad-klassesæt, og alle lærere have fået et grundkursus i brugen af disse. Ledelsen havde imidlertid et ønske om at understøtte implementeringen af anvendelse af iPads i indskolingen.

Teamet omkring 2. klasserne havde et ønske om at inddrage iPads til produktivitet. Målsætningen var at få eleverne til at se, at iPaden kan anvendes til andet end spil, og at de selv som lærere ville blive i stand til at se iPaden som et naturligt præsentationsværktøj.

Teamet stod for at skulle have et tema om himmelrummet, hvor fagene dansk og natur og teknik var i fokus. Konsulenter fra VIFIN deltog på to teammøder, hvor forløbet blev planlagt. Der blev vedtaget faglige og digitale mål for forløbet og besluttet, hvilke apps der skulle inddrages.

Forløbet med himmelrummet strakte sig over 5 uger, hvor konsulenter fra VIFIN deltog i undervisningen en gang om ugen. I fællesskab gennemførte konsulenter og lærere undervisningen, hvor lærerne stod for præsentation af de faglige mål og krav til produktioner, mens konsulenterne fra VIFIN introducerede til de forskellige apps, der skulle anvendes. Såvel lærere som konsulenter var til rådighed for at hjælpe eleverne under deres selvstændige arbejde med såvel det faglige som digitale.

Før opstart på forløbet havde lærerne valgt at få en kort introduktion til de apps, der skulle indgå i forløbet. De var således briefet om, hvad der var i fokus og hvad appsene kunne, men var endnu ikke klædt på til selv at anvende appsene sammen med eleverne.

Via den delvist fælles gennemførelse af forløbet erhvervede elever og lærere i fællesskab kompetencerne i at anvende de forskellige apps. Samtidig fik lærerne fif og tricks til problemløsning, efterhånden som der blev behov for sådanne. Ud over den digitale og digitalt didaktiske opkvalificering, som lærerne fik, blev det også en mulighed for dem for at iagttage deres elever lidt mere udefra, når konsulenterne fra VIFIN havde teten i undervisningen.

 

Det digitale som hjælpe- og sproglæringsværktøj for borgere med dansk som andetsprog – praksisnær kompetenceudvikling på Jobcenter Vejle

På Jobcenter Vejle havde man et ønske om at afhjælpe de barrierer i arbejdslivet, som borgere med dansk som andetsprog kan opleve.  Ønsket var også, at jobcentrets egne medarbejdere fremadrettet ville kunne rådgive, vejlede og hjælpe borgerne i forhold til relevante digitale hjælpe- og sproglæringsværktøjer. I fællesskab med konsulenter fra VIFIN blev der sammensat et forløb, hvor dels en gruppe borgere i praktik, dels en gruppe borgere på vej i praktik, blev præsenteret for forskellige digitale hjælpeværktøjer og sproglæringsressourcer sammen med jobcentrets medarbejdere.

Over to møder fastlagde jobcentrets medarbejdere og konsulenter fra VIFIN såvel indhold, længde og form på et kursus rettet mod de to grupper af borgere. Der blev planlagt to parallelle forløb på hver 4 mødegange af to timer.

Gruppen af borgere i praktik lagde ud og havde tre mødegange, hvor de blev præsenteret for digitale teknologier inden for følgende områder: Det digitale som hjælpeværktøj (oplæsning, diktering mv.), Det digitale som læringsressource (undervisningsprogrammer) og Det digitale og sproglæringsstrategier. På den fjerde mødegang mødtes gruppen i praktik med gruppen, der stod for at skulle i praktik. Her blev der udvekslet læring og erfaring fra de første tre mødegange, mens det nye hold forholdt sig til forventninger til deres forløb. Derefter afsluttede det første hold deres forløb, mens det andet hold havde tre mødegange med samme indhold som det første hold.

Medarbejdere fra jobcentret deltog i begge forløb sammen med deres borgere. De blev dermed også mere bevidste om, hvad der var af muligheder i det digitale i forhold til sproghjælp og -læring. Man havde her fravalgt en forudgående introduktion til de værktøjer, der ville blive arbejdet med. I den efterfølgende evaluering blev der givet udtryk for, at en time afsat til det formål ville have været givet godt ud.

 

 

Kontakt

  • Skolegade 1, 7100 Vejle
  • +45 7681 3882
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN

Tillad cookies

EU e-Privacy Directive

Denne side bruger cookies til bl.a. at godkende brugere der skal logge ind og navigation. Klik 'Ja tak' for at acceptere, ellers klik 'Nej tak'.

Mere om EUs Persondataforordning

Du har afvist at gemme cookies. Du kan lave denne beslutning om.

Du har tilladt at vores hjemmeside gemmer cookies. Denne beslutning kan du lave om.

VIFINs Persondatapolitik

Læs VIFINs politik for datahåndtering her.