Hverdagen i VIFIN

Et helt specielt kendetegn for VIFIN er en stor lydhørhed over for nye idéer. Har en medarbejder en god idé, er mulighederne for at udforske den og føre den ud i livet store. Vi tager nye idéer seriøst og sparrer tværfagligt med hinanden. Det løfter kvaliteten af idéerne.  

I VIFIN trives vi med at arbejde under frie tøjler. Vi føler et stort ansvar for de arbejdsopgaver, vi involverer os i og for VIFIN som helhed. Det betyder, at vi har en stærk kultur, når det kommer til at bakke hinanden op. Det gælder både i forhold til nye projektidéer, deltagelse i forskellige arrangementer og udformningen af det fremtidige VIFIN. Vi er alle med til at forme en arbejdsplads, som vi er stolte over at arbejde for.    
 

Hygge og socialt sammenhold

I VIFIN gør vi en indsats for, at det er sjovt at være hos os, og at vi har det godt og trygt kollegaerne imellem. Selv om vi til dagligt arbejder inden for hvert vores område, lægger vi vægt på at samarbejde på kryds og tværs, så vi alle kender hinanden og kan trække på hinandens kompetencer. Hvert år holder vi en personaledag ude af huset, hvor vi sætter fokus på et emne og hygger os med gåture, smålege og god mad. Flere gange er personaledagen foregået i chefens mølle på Mols, hvorfor dagen går under navnet ”Mølledagen”.

Vi har ligeledes stærke traditioner ved fødselsdage, så det går ikke ubemærket hen, når en kollega fylder år. Her bliver sørget for gaver, morgenbrød og sang. Men alt er ikke i faste rammer; medarbejderne imellem arrangerer vi blandt andet cafébesøg og biografture, og det hænder, at pokerhajerne stabler en VIFIN-turnering på benene.
 


Morgenmaden nydes i det fri på Mølledagen.