The Learning Society

Kan man eksperimentere sig frem til fremtidens efteruddannelse?

Det forsøger Vejle i samarbejde med universiteter, kommuner og virksomheder i Norden og de baltiske lande. Nordisk Ministerråd har givet 71.000 euro til projektet ”The Learning Society”

Kan man blive undervist i sin frokostpause? Kan man lære igennem spil? Hvordan bliver onlineundervisning også social? Hvordan samarbejder man om forskning, og er fremtidens uddannelse et arbejdsfællesskab? Hvordan skal vi i det hele taget undervise i fremtiden? 

Det ønsker et nyt projekt, udviklet af Videnscenter for Integration (VIFIN), at undersøge nærmere. Projektet hedder ”The Learning Society” og har netop fået bevilliget 71.000 euro fra Nordplus, Nordisk Ministerråds pulje til livslang læring.

Uddannelse i en foranderlig verden
Vejle Kommunes borgmester Arne Sigtenbjerggaard glæder sig over bevillingen. 

- Pengene giver mulighed for ikke blot at udbygge samarbejde med universiteter og kommuner i Norden og de baltiske områder, men også mulighed for at udvikle nye spændende formater til fremtidens efteruddannelser i Vejle Kommune, understreger Arne Sigtenbjerggaard.

- Det bliver i stigende grad vigtigt at have hurtig adgang til ny viden, fortæller udviklingskonsulent Jacob Knudsen, VIFIN. Det være sig adgang til nyeste forskning, løbende opkvalificering af medarbejdere, samarbejde på tværs af sektorer, inddragelse af borgere som vidensbanker og ikke mindst inddragelse af borgerne på et meget tidligt stadium i udviklingen af løsninger. 

- Det stiller nye krav til vores måde at organisere uddannelser på og ikke mindst til, hvilke læringsformater vi gør brug af, understreger Jacob Knudsen. Projektet ”The Learning Society” vil stille skarpt på netop disse udfordringer og udvikle nogle bud på nye måder at lave undervisning og opbygge ny viden på.

Eksperimenter og arbejdende fællesskaber
The Learning Society har udover VIFIN (Vejle Kommune) deltagelse fra Kristiansand Kommune, Københavns Universitet, Grønlands Universitet, , Universitetet i Agder (Kristiansand), Valga Kommune (Estland) og Háskólafélag Suðurlands (en islandsk virksomhed med speciale i voksenundervisning). 

- Tilsammen danner vi et arbejdende fællesskab, og vores arbejdsmetode vil være eksperimenterende, siger fundraiser Maren Andersen, VIFIN. Idéudviklingen vil ske med udgangspunkt i fire praksisnære cases, der alle tages med i vores udviklingslaboratorium. Her eksperimenteres med ideer til nye læringsformater og nye kombinationer af allerede kendte formater. Eksperimenterne foregår både i den virkelige verden og online.

Det første skridt af flere   
The Learning Society er en del af Vejle Kommunes universitetssamarbejde ”Smart U Vejle” og har opstartsmøde til september.  Det kommer til at køre de næste 2 år og vil ud over nye læringsformater, skabe fundamentet for nye projekter med fokus på udviklingen af fremtidens undervisning.