Shaping Fair Cities

Formål

Shaping Fair Cities - integrating Agenda 2030 within local policies in times of great migration and refugees flows. A campaign and advocacy project led and implemented by LAs.

Formålet med projektet er at bidrage til at fremme forståelsen af de lokale myndigheders og borgernes forskellige roller og ansvar ift. den omkringliggende verden og for bæredygtig udvikling. 

Samtidig arbejdes der for at promovere vigtigheden af at ‘lokalisere’ Agenda 2030/FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling gennem kommunale handleplaner. Dette gøres gennem aktiviteter, der skal øge viden og kompetencer ift. at ‘lokalisere’ Agenda 2030 blandt kommunale medarbejdere og politikere, samt ved at øge bevidstheden blandt borgerne om FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling (specielt med fokus på migration/integration og køn/ligestilling). Desuden skal der laves lokale Agenda 2030-planer i de deltagende byer, der beskriver, hvordan man arbejder med bæredygtig udvikling frem mod år 2030. 

Materialer

Som del af projektet afholder vi forskellige aktiviteter for forskellige målgrupper. Herunder kan du finde manualer, hvis du selv ønsker at afprøve nogle af aktiviteterne. Du kan selvfølgelig også engagere os til at stå for dem.

Organisationsseminar: ønsker du at sætte fokus på verdensmålene i din organisation, er her et forslag til en samlet 3 timers proces: https://vifin.dk/images/pdf/shaping_fair_cities/manual-organisationsseminar-final.pdf

Fokusseminarer: to-delt seminar med fokus på udvalgte verdensmål. Målgruppen er kommunale medarbejdere, men kan også være andre tværfaglige grupper. Her er forslag til proces på 2 x 2,5 timer: https://www.vifin.dk/images/pdf/shaping_fair_cities/Manual-Fokusseminar-del%201-2.pdf

Perspektivseminar: kort inddragende proces, velegnet til at hente input fra og samtidig aktivere interessentgrupper ift. arbejdet med verdensmål. (kommer snart)


Aktiviteter 

  1. Research og survey: I projektets startfase laves der research på eksisterende tiltag i de deltagende byer, samt en survey blandt byernes borgere om deres viden og holdninger til bæredygtig udvikling. Tilsammen skal disse aktiviteter danne grundlag for projektets videre fokus.
  2. Træning og kompetenceudvikling: For at klæde de deltagende kommuner på til at arbejde (mere) med bæredygtig udvikling afholdes der 1 international træning i efteråret 2018 for nøglepersoner i kommunerne. Derefter afholdes der kompetenceudvikling i partnerlandene, både lokalt og åbent for andre kommuner. Endvidere afholdes både lokale ’sommer/vinterskoler’ og 1 international sommerskole for studerende.
  3. Implementeringsværktøjer: Projektet udvikler forskellige online værktøjer; en platform, der skal understøtte udvikling af lokale politikker, samt en platform til flygtninge/indvandrere om bæredygtig udvikling og resiliens. Derudover bliver der produceret en videodokumentar om erfaringerne i partnerlandene.
  4. Monitorering af lokalt arbejde: Der udvikles en monitoreringsmodel, som kommunerne kan bruge til at evaluere deres arbejde og fremgang med de lokale 2030-planer.
  5. Kampagne og formidling: Ud over formidling af projektet og lokale/nationale events bliver der udbudt en mediekampagne om projektets emne. Kampagnen vil blive udbudt i 2019.


Partnerskab

Partnerskabet består af:

Finansiering

Shaping Fair Cities er financieret af EuropeAid og implementeres i perioden december 2017-december 2020. 


Mere information

Du kan få mere information ved at tilmelde dig projektets nyhedsbrev, som udkommer klokken 17.00 den 17. i hver måned: Shaping Fair Cities Danmark