Undervisningsteknologi i Bevægelse

Formål
Formålet med projektet var at opkvalificere lærere til at bruge teknologi i undervisningen, til at afprøve digitale materialer og værktøjer på forskellige målgrupper samt til at opsamle og udbrede erfaringer.

Aktiviteter
I projektet var der nedsat tre forskellige arbejdsgrupper, bestående af undervisere fra CSV Vejle og Ungdomsskolen i Vejle. Grupperne havde hver deres fokus, som blev valgt på baggrund af behovene hos de målgrupper, CSV og Ungdomsskolen har.  Grupperne arbejdede med hhv. it-materialer på basalt niveau til danskundervisning, med videovejledninger til løsning af opgaver i træværksted og med mobile værktøjer, bl.a. til hjerneskadede med orienteringsproblemer.

Forløbet blev afsluttet med et åbent temamøde for undervisere, hvor arbejdsgrupperne fremlagde deres erfaringer fra projektet.

Partnerskab

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem:


Finansiering
Projektet var finansieret af interne kompetenceudviklingsmidler i Vejle Kommune og blev gennemført i 2011-2012.

Mere information
Find basisdansk-materialet og et katalog af apps og links til sprog og læring på http://basis.nlc.dansk.nu/client/CursumClientViewer.aspx.