Stol på ingen! - Rænkespil i Kongens Kolding

Formål
I ”Stol på ingen!” blev der udviklet en digital renæssancekrimi.  Målet var at skabe en blanding af en anderledes historisk byvandring og en dramatisk krimifortælling, hvor brugeren selv er detektiven, der samler trådene i opklaringen af krimiens gåder ved hjælp sin mobiltelefon.

VIFIN deltog i både skrivning af drejebog, produktion af indhold og implementering af dette i mobile medier, med inddragelse af Augmented Reality-teknologi og web 2.0-tjenester.

Indhold
Den digitale byvandring bringer brugerne rundt til historiske steder. Her finder man ved hjælp af mobilen og Augmented Reality spor efter personerne i krimien, historiske kilder til renæssancen, henvisninger til anden spændende og relevant litteratur, gådefulde oplysninger etc.

Partnerskab
Den digitale krimi blev udviklet af Koldingbibliotekerne i samarbejde med:

Finansiering
Projektet var støttet af Jens Holms Biblioteksfond og blev gennemført i 2011-12.

Mere information
Læs mere på Facebook: fb.com/stolpaaingen