Administrations Go Europe (AGE)

Formål
Projektet ville øge kommuners konkurrencedygtighed gennem internationalisering. Fokus var på udvikling af kurser, der forbedrer kommunale medarbejderes kompetencer i at udvikle og styre internationale partnerskabsprojekter.

Aktiviteter
Partnerlandene skulle udveksle god praksis, især i forhold til:

Resultaterne blev samlet i en håndbog, som blev distribueret til andre kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Partnerskab
Partnerne i projektet var:

Finansiering
Projektet var finansieret af EU’s program for Livslang Læring - Leonardo da Vinci Læringspartnerskaber. Projektet blev sat i gang i august 2012 og løb i 2 år.

Mere information
Se håndbogen her.