AGE+


 

 

Formål

Formålet med AGE+ (Administrations Go Europe platform for e-learning and updating supports) er at styrke kommunale medarbejderes kompetencer i forhold til at udvikle og styre internationale partnerskabsprojekter.

Projektet bygger videre på det tidligere AGE-projekt, som blev gennemført i 2012-14. AGE+ ønsker at optimere, uddybe og udvide indholdet i det tidligere projekt samt styrke udbredelsen af projektets resultater.


Aktiviteter

Projektet vil optimere og teste tre undervisningsmoduler, med udgangspunkt i de undervisningsplaner, som det tidligere AGE-projekt udviklede. Modulerne omhandler interkulturelle kompetencer, international projektledelse og intern/ekstern kommunikation. Der vil blive udviklet en AGE+ e-platform, hvorfra undervisningen kan foregå, og hvor kommuner/offentlige myndigheder kan udveksle ideer, god praksis og dokumenter.


Partnerskab


Finansiering

Projektet er støttet af EU-programmet Erasmus+ og gennemføres i 2014-16.


Mere information

Gå til: https://ageplus.magdeburg.de/