Netværksmægler

Formål
Formålet med projektet var at udvikle en såkaldt netværksmægleruddannelse. Projektet udsprang af det samarbejde med andre EQUAL-projekter, der foregik i projektet PAV.

 Aktiviteter
I forløbet har kursisterne (”gatekeepere” i forhold til det professionelle arbejde med flygtninge og indvandrere) lært forskellige værktøjer til opbygning og vedligeholdelse af sociale netværk samt betydningen af samme i forhold til f.eks. at blive integreret på arbejdsmarkedet. Der er udarbejdet et undervisningsmateriale til kurset.

Partnerskab
Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem:

Finansiering
Projektet var støttet af EU’s Equal-program og blev gennemført i 2004-2005.