Prostitution og kvindehandel

Formål
Formålet med projektet var at arbejde for:

Projektet tog afsæt i, at enhver har ret til selv at vælge og bestemme over eget liv. Alle skal have lige muligheder for at skabe et liv, de selv definerer. Det handler om at skabe lige vilkår og rettigheder – såvel socialt som sundhedsmæssigt og økonomisk.

Projektet ønskede at sætte prostitution til debat og skabe eftertanke blandt såvel borgere som politikere.

Aktiviteter
I projektet blev der bl.a. opsat udstillinger, afholdt debatarrangementer og udviklet netbaseret undervisningsmateriale. VIFIN bidrog til udviklingen af undervisningsmaterialet. Materialet lægger op til debat om prostitution og trafficking. Sitet indeholder fakta, opgaver, interviews og videoer, der udtrykker synsvinkler og holdninger fra unge, voksne, bagmænd og handlede. Målgruppen er folkeskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelserne.

Partnerskab
Projektet blev gennemført af Kvindemuseet i Aarhus i samarbejde med VIFIN og Interkulturelt Center i Aarhus.

Finansiering

Projektet var støttet af Ligestillingsafdelingen under Socialministeriet. Det blev gennemført i 2005-2007.

Mere information

Besøg hjemmesiden Sex til salg