VIFIN styrker sine projektkompetencer

Som projektorganisation er det vigtigt for os, at vi opleves som kompetente og effektive i vores projektarbejde. Det gælder i alle projektets livsfaser fra idéudvikling til implementering og evaluering. Det gælder, uanset om vi står som projektleder eller projektdeltager på et givet projekt.

For at sikre at vi til stadighed dygtiggør os i forhold til projektarbejde, afholder vi månedlige interne projektledermøder. Her udveksler vi erfaringer, inspirerer hinanden i forhold til arbejdsmetoder og -redskaber, skærper vores opmærksomhed på potentielle udfordringer i projekter, og hvordan de kan forebygges bedst muligt mv. Vi bygger så vidt muligt diskussionerne op om cases og konkrete situationer.

Vi arbejder desuden på så vidt muligt at harmonisere arbejdsformer mv., således at der dels er en vis genkendelighed, når der arbejdes i projekter med os, dels sikres effektive arbejdsgange.

Nogle af de emner, vi indtil videre har været omkring er: den gode opstart af projekter, overdragelse af projekter, hvis der bliver det behov, risikostyring, kvalitetssikring og -kontrol, opmærksomhed omkring intern læring og evaluering.

I 2018 sætter vi særligt fokus på de gode projektlederredskaber. Vi vil desuden arbejde på videobaseret formidling af projektaktiviteter.