Norden online – en fælles hjemmeside for de nordiske sprog- og kulturprojekter

I 2013 gennemførte VIFIN for første gang projektet Nordens dage, som er et undervisningsforløb, hvor 8. klasses elever fra alle de nordiske lande kommunikerer på en onlineplatform og lærer om hinandens sprog og kultur. Det sker bl.a. ved, at eleverne producerer film om deres hverdag, som de viser for hinanden.

Siden 2013 er yderligere to nordiske projekter kommet til, nemlig Nordpiloterne og Nordlinjen. De foregår også som onlineforløb, men er forskellige i forhold til, hvilke klassetrin, lande og elevaktiviteter der indgår. De tre projekter har nu fået en fælles hjemmeside: www.norden-online.dk.

Norden online er et modsvar til den traditionelle undervisning i skandinaviske sprog, hvor eleverne oftest forholder sig til en tekst eller en film fra de andre nordiske lande. Ønsket med projekterne er, at eleverne får et mere nuanceret og opdateret billede af deres nabolande i Norden.

Norden online er et samarbejde med freelancekonsulent Tina Møller Kristensen, som leder de tre projekter.