VIFIN deltager i nationalt Smart City-netværk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i samarbejde med Aarhus Universitet etableret et Smart City-netværk. Som en af de institutioner i Vejle Kommune, der arbejder med Smart City-begrebet, deltager VIFIN i netværket.

Netværket har til formål at understøtte udviklingen af Smart Cities i Danmark. Det er et forum, hvor deltagerne kan udveksle viden, erfaringer og ideer i forhold til Smart City-initiativer.

Læs mere om Smart Cities og netværket her: http://www.mbbl.dk/by/bypolitiske-netvaerk-fora-og-taenketanke/smart-city-netvaerk

Læs mere om Smart City Vejle her: http://smartcityvejle.dk/