Virtual Reality med fokus på erhvervsuddannelser: Konference d. 29. januar 2020

Virtual Reality kan tage dig steder hen, du normalt ikke kan komme – vise dig ting, du normalt ikke kan se – lade dig prøve ting, du normalt ikke kan prøve – men hvordan kan det så udnyttes i undervisningssammenhæng?

Med et overordnet fokus på erhvervsuddannelserne var det temaet for den VR-konference, VIFIN afholdt i regi af Foreningen for Fleksibel Uddannelse I Danmark (FLUID) i slutningen af januar. Her var Gunver Majgaard fra SDU, Søren Møller fra CIU, Thomas Hansen fra VIFIN og andre speakere (se fuldt program samt præsentationer her) inviteret til at komme med deres bud på, hvad VR kan skabe af merværdi i en undervisningssituation.

Emnet blev belyst både fra den forskningsmæssige side (SDU) - hvad ved vi efterhånden om effekten af VR? Fra den praktiske side - hvordan får vi en cost-benefit-situation til at hænge sammen, når vi skal købe dyrt grej, der skal give en konkret effekt (Virsabi & TEC Aviation)? Og fra den eksperimenterende side – hvad nu hvis vi bygger det her og bruger det sådan her (VIFIN, CIU, SOSU FVH)?  Der kom mange gode pointer og diskussioner i løbet af dagen, hvor de fleste holdninger nok kan opsummeres i: 

VR er interessant, fordi det kan
VR bør bruges, når virkeligheden er