Nyt undervisningsforløb til børn med autisme og ADHD

Undervisningsforløbet er under udarbejdelse i et samarbejde mellem VIFIN, STU Vejle og centerklasserne på Mølholm Skole.

Rammefortællingen Robotten Hr. Svendens hjerne danner baggrund for det nye undervisningsforløb rettet mod børn med autisme og ADHD, som placeringsmæssigt befinder sig på skolens mellemtrin.

Koncept og overordnet idé til materialet er kommet i stand via diskussioner mellem udviklingskonsulenter fra VIFIN og lærere og ledere fra henholdsvis STU Vejle og centerklasserne på Mølholm Skole.

Formålet med undervisningsforløbet er at bidrage til socialfaglige mål og samtidig introducere til forskellige teknologier. Der er blevet sat særligt fokus på at:

Materialet til Robotten Hr. Svendsens hjerne består af:

Hvert kapitel består af:

Selve historien er udformet i et samarbejde mellem udviklingskonsulenter fra VIFIN og elever på henholdsvis STU Vejle og elever fra mellemtrinnet i centerklasserne på Mølholm Skole.

Historiens karakterer er dannet på baggrund af input fra elever på STU Vejle. Eleverne fra STU Vejle har desuden udformet grafikken til historiens karakterer.

Den endelige historie bliver skrevet, designet og layoutet af Jacob Knudsen, udviklingskonsulent i VIFIN.

Download lærervejledning her.

Se den foreløbige version af undervisningsmaterialet:

Robotten Hr Svendsens hjerne alle kapitler
Robotten Hr Svendsens hjerne alle kapitler
Click to read this book, made with Book Creator
https://read.bookcreator.com