Projekter i støbeskeen

 

I øjeblikket udvikler vi projekter inden for bl.a. følgende temaer:


Nordlinjen

Projekt Nordlinjen er et søsterprojekt til projekt Nordens dage. Nordlinjen handler om at være ung i Færøerne, Island, Grønland og Danmark. Det overordnede mål er at skabe en større bevidsthed og en større indsigt i det fællesskab, som de unge er en del af. Nordlinjen er et undervisningsforløb, som 8 skoler fra hvert af de fire lande deltager i. Projektet tilbydes til 7. og 8. klasserne. Forløbet sætter fokus på de unges tilværelse og deres version af hverdagslivet i en verden, hvor globalisering er sat på dagsorden. Eleverne skal samarbejde og vise hinanden film, dele artikler og videoklip via projektets fælles platform.

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt: 

Tina Møller Kristensen, projektleder og freelancekonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  

Online dansk-læringsplatform
VIFIN ønsker at udvikle en online dansk-læringsplatform. Sigtet er at kunne tilbyde bl.a. danskstuderende i udlandet en supplerende læringsmulighed ud over deres igangværende studier. Vi forestiller os en læringsplatform, der stiller en række ressourcer til rådighed, og som er langt mere end en traditionel e-læringsplatform til selvstudie eller et online kursus/studie-forløb.

Har du/din organisation ønske om at indgå i et sådan projekt, så kontakt:

Anne Charlotte Petersen, udviklingskonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Digital borger
I samarbejde med bl.a. Jobcenter Vejle og Vejle Sprogcenter arbejder VIFIN på at udvikle et undervisningskoncept og –materiale, der kan støtte borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der er udfordret i processen mod at blive digital borger. Undervisningens/materialets funktion er samtidig at vise veje til at blive mere selvhjulpen, hvis det ikke er realistisk at være fuldstændig selvkørende i det digitale landskab.

Har du/din organisation interesse i evt. at indgå i et sådan arbejde, så kontakt:

Anne Charlotte Petersen, udviklingskonsulent
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Mentornetværk
Mentornetværket er målrettet kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund, der har behov for en mentor i forhold til uddannelse, arbejdsmarked eller sociale forhold og andre problemstillinger i hverdagen. Mentorerne tænkes rekrutteret og uddannet blandt både danske kvinder og kvinder med indvandrerbaggrund – mange med afsæt i Wi-Can-projektet.

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Karen Margrethe Due, souschef
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har ideer til et projekt eller et samarbejde:

Tlf: 7681 3880

Kontakt

  • Banegårdspladsen 6, 1. sal, 7100 Vejle
  • +45 7681 3880
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN