Hvem er vi?

VIFIN er et videns- og udviklingscenter under Vejle Kommune. Kommunen stiftede Videnscenter for Integration (VIFIN) i 2002 med det formål at oprette et videnscenter, som samler og bearbejder viden, men også udvikler og iværksætter projekter og aktiviteter, på integrationsområdet.

I løbet af årene har Videnscentret udvidet sit kerneområde, som i dag rækker ud over integrationsområdet, og redefineret sig selv som organisation. Vi ser nu os selv som en kombination af videnscenter, projektorganisation og konsulenthus.

VIFIN løser primært sine opgaver gennem projekter finansieret af EU-puljer eller ministerielle puljer og gennem indtægtsdækket virksomhed. I Vejle Kommunes organisation hører VIFIN under Afdelingen for Uddannelse & Læring i Børn- og Ungeforvaltningen. Se et organisationsdiagram her.

Læs mere om VIFIN som organisation. Snart kan du også hente VIFIN’s virksomhedsplan og aktuelle indsatsområder.

Kontakt

  • Banegårdspladsen 6, 1. sal, 7100 Vejle
  • +45 7681 3880
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN