EPICURO

Formål
EPICURO (European Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook) er et projekt, der vil styrke byers resiliens, bl.a. med udgangspunkt i FN’s internationale strategi for katastrofereduktion.

Projektet har bl.a. fokus på tilpasning til klimaforandringerne – herunder især til oversvømmelser. 

Indhold
Projektet skal:

 • afdække god praksis i relation til katastrofeberedskab med henblik på udarbejdelse af anbefalinger til det lokale, det nationale og det europæiske niveau
 • opliste eksisterende teknologier, der kan støtte myndigheder og det civile beredskab i overvågning og styring i forbindelse med eftervirkninger af naturkatastrofer og de dermed forbundne udfordringer
 • uddanne civilbefolkningen i brugen af tilgængelig teknologi, så borgerne bedst muligt kan støtte beslutningstagere og det professionelle beredskab
 • informere og uddanne borgere om betydningen af modstandsdygtighed og om, hvordan de bedst kan bidrage til en mere resilient by 

Partnerskab
Projektet gennemføres i et samarbejde mellem følgende byer og organisationer:

 • Comune di Vicenza, Italien (koordinator)
 • Skopje by, Makedonien
 • Provincia di Potenza, Italien
 • Ekodoma, Letland
 • Salaspils by, Letland
 • EPC srl, Italien
 • TCPA, Storbritannien
 • Municipality of Alba Iulia, Rumænien
 • European University Cyprus, Cypern
 • Vejle by, Danmark

Finansiering
EPICURO er støttet af EU-programmet Civil Protection and Humanitarian Aid (ECHO). Projektet startede i februar 2017 og løber frem til 31. januar 2019.

Mere information
Læs mere på projektets egen hjemmeside: http://www.epicurocp.eu/
Du kan også følge med på Facebook: https://www.facebook.com/epicurocivilprotection/

 

Kontakt

 • Banegårdspladsen 6, 1. sal, 7100 Vejle
 • +45 7681 3880
 • 579 80 06 36 13 35
 • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN