AGE+


 

 

Formål

Formålet med AGE+ (Administrations Go Europe platform for e-learning and updating supports) er at styrke kommunale medarbejderes kompetencer i forhold til at udvikle og styre internationale partnerskabsprojekter.

Projektet bygger videre på det tidligere AGE-projekt, som blev gennemført i 2012-14. AGE+ ønsker at optimere, uddybe og udvide indholdet i det tidligere projekt samt styrke udbredelsen af projektets resultater.


Aktiviteter

Projektet vil optimere og teste tre undervisningsmoduler, med udgangspunkt i de undervisningsplaner, som det tidligere AGE-projekt udviklede. Modulerne omhandler interkulturelle kompetencer, international projektledelse og intern/ekstern kommunikation. Der vil blive udviklet en AGE+ e-platform, hvorfra undervisningen kan foregå, og hvor kommuner/offentlige myndigheder kan udveksle ideer, god praksis og dokumenter.


Partnerskab

  • Landeshauptstadt Magdeburg, Tyskland (koordinator)
  • Consorzio Scuola Comunità Impresa, Italien
  • isw Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gemeinnützige GmbH, Tyskland
  • AICCRE – Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, Italien
  • ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ÉARFÜ)/Észak-Alföld Regional Development Agency (ÉARDA), Ungarn
  • Vejle Kommune (i samarbejde med VIFIN)


Finansiering

Projektet er støttet af EU-programmet Erasmus+ og gennemføres i 2014-16.


Mere information

Gå til: https://ageplus.magdeburg.de/

 

Kontakt

  • Banegårdspladsen 6, 1. sal, 7100 Vejle
  • +45 7681 3880
  • 579 80 06 36 13 35
  • 29 18 99 00

Vælg sprog

Søg i VIFIN